Publicaties

Artikels gepubliceerd in Archeologie in Vlaanderen

Hoge Dijken - Roksem (vroegmiddeleeuwse nederzetting):
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/1/AIVT001-014.pdf

Hoge Dijken - Roksem (vroegmiddeleeuwse nederzetting):
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/2/AIVT002-012.pdf

Opgravingen ter hoogte van sporthal Ter Beke (Romeinse en middeleeuwse nederzettingssporen):
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/2/AIVT002-010.pdf

Romeins civiel grafveld:
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/3/AIVT003-005.pdf

13de-eeuws aardewerk uit de Marktstraat:
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/4/AIVT004-014.pdf

Vroegmiddeleeuwse nederzettingssporen nabij de Zandstraat te Ettelgem:
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/7/AIVT007-004.pdf

Hoogstraat (Romeinse en middeleeuwse sporen):
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AIVT/8/AIVT008-006.pdf


Artikels gepubliceerd in Relicta

Site Spegelaere (opgravingen in de zuidwestelijke hoek van het castellum):
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/212

Dubbele waterput uit het laat-Romeinse castellum:
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/5/RELT005-001.pdf

Site Kapellestraat (archeologisch onderzoek aan de noordoostzijde van het Romeins castellum)
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/11/RELT011-002.pdf

Romeinse waterput met vlechtwerkmand
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/14/RELT014-003.pdf

Wandschilderingen militair hospitaal
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/14/RELT014-002.pdf


Archeologische Rapporten Oudenburg (selectie zie hieronder)

Archeologisch Rapport Oudenburg 4
Kantine voetbalplein (Bekestraat) (Romeinse bewoningssporen) (waarderend onderzoek)

Archeologisch Rapport Oudenburg 5
Site Ettelgemsestraat (Romeinse bewoningssporen en grafveld) (waarderend onderzoek)

Archeologisch Rapport Oudenburg 6
Weststraat 13 te Oudenburg (Romeinse waterput en wan) (toevalsvondst)

Archeologisch Rapport Oudenburg 8
Vervlotenweg (Romeinse bewoningsporen en sporen van het Duitse smalsporennet) (waarderend onderzoek)

Archeologisch Rapport Oudenburg 9
Verkaveling Anjelierenstraat (waarderend onderzoek)

Archeologisch Rapport Oudenburg 10
Rioleringswerken schoolomgeving Zuidpoort, centrum Oudenburg (archeologische begeleiding)

Archeologisch Rapport Oudenburg 12
Hoek Hoogstraat – Marktstraat (resten middeleeuwse lakenhalle en herberg) (waarderend onderzoek en opgraving)

Archeologisch Rapport Oudenburg 13
Site Nieuwstraat (zone ten zuiden van Romeins burgergrafveld) (waarderend onderzoek)

Archeologisch Rapport Oudenburg 14
Site Kapellestraat (noordoostelijke hoek castellum) (waarderend onderzoek en opgraving)

Archeologisch Rapport Oudenburg 16
Site Riethove (neolithische artefacten, ijzertijdaardewerk en -briquetage, Romeinse sporen aan de zuidoostelijke periferie van de vicus, nederzettingsresten uit de volle en late middeleeuwen, resten van bebouwing in baksteen uit de nieuwe tijd) (opgravingen)

Archeologisch Rapport Oudenburg 17
Speelplein Ter Beke (archeologienota)

Download

Pdf_ARO_4
847 KB - Downloads: 1112 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_5
959 KB - Downloads: 1389 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_6
1.037 KB - Downloads: 1220 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_8
4.257 KB - Downloads: 1493 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_9
1.942 KB - Downloads: 717 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_10
5.823 KB - Downloads: 1751 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_12
10.599 KB - Downloads: 2580 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_13
1.299 KB - Downloads: 773 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_14
6.457 KB - Downloads: 1559 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_16
14.629 KB - Downloads: 1893 DELETE DETAILS
Pdf_ARO_17
5.334 KB - Downloads: 874 DELETE DETAILS


 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00