Roksem - Zeeweg

Naar aanleiding van de aanleg van zandwinningsputten, vond in 1986 langs de Zeeweg te Roksem een opgraving plaats door Johnny De Meulemeester en Marc Dewilde. Er werden sporen van de Romeinse tot en met de 13de eeuw aangetroffen. De sporen uit de Romeinse tijd bestaan uit karrensporen van een wegtracé, te vereenzelvigen met de Romeinse Zeeweg. Daarnaast werden ook bewoningssporen uit de Karolingische periode aangetroffen. De belangrijkste sporen zijn die van drie elkaar in de tijd opvolgende kleine landbouwbedrijven uit de periode 11de-13deeeuw. Deze bestonden uit een omgracht centraal wooneiland met een hoofdgebouw, een kleine voorraadschuur en een waterput.


Zicht op een deel van het opgravingsterrein Roksem-Zeeweg (foto M. Dewilde)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00