Hoge Dijken

Het gebied van de Hoge Dijken te Roksem is een bijzonder waardevol archeologisch gebied. Vondsten en sporen uit verschillende periodes zijn gekend. Vooral de bewoningsporen van kleine landbouwnederzettingen uit de vroege middeleeuwen springen in het oog. In het jaar 1970 werd bij toeval een Romeinse muntschat ontdekt, in een lading zand afkomstig van de uitzandingswerken op de plaats Hoge Dijken. De bekendste sites zijn die door Yann Hollevoet als ROKSEM I en II werden bestempeld. Op de site ROKSEM I, gelegen aan de Roksemput, werden naast steentijdvondsten, sporen van een ijzertijdnederzetting en Romeinse vondsten, bewoningssporen, waaronder restanten van houtbouw en waterputten, aangetroffen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting waarvan de occupatie kan gevolgd worden van de Merovingische periode over de Karolingische periode tot in het begin van de volle middeleeuwen. De meest bijzondere vondst is een zilveren Angelsaksische sceatta uit het begin van de 8ste eeuw. Op de site ROKSEM II werden gelijkaardige vroegmiddeleeuwse gebouwsporen als aan de Roksemput, aangetroffen. Dit site wordt gedateerd in de 6de-7deeeuw.

 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00