Het verdwenen pre-Romaanse en Romaanse kerkje van Roksem

Vlakbij het kruispunt van de Oude Brugseweg met de Zeeweg ligt de kerkheuvel van het verdwenen kerkje van Roksem. Jozef Mertens en Luc Devliegher voerden er in 1956 onderzoek uit. Ze vonden er negatiefsporen van een Romaanse kerk opgebouwd uit een rechthoekige beuk van 15,50 op 8,25 m, een drieledige dwarsbeuk en een recht koor. Voor de muren van deze kerk gebruikte men veldsteen. Onder deze restanten vonden ze de paalkuilen van één, vermoedelijk twee, pre-Romaanse voorlopers in hout. Deze hadden gelijkaardige groottes en oriëntaties en bestonden uit een 3-beukige zaal en een recht koor. Deze kerk maakte deel uit van de Benediktijnenpriorij die hier van ca. 745 tot 1560 actief was.


De kerkheuvel van het verdwenen kerkje van Roksem (foto W. Dhaeze)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00