Spegelaere

Van 2001 tot 2005 vond een belangrijke opgraving plaats in de zuidwestelijke hoek van het Romeinse castellum. Naar aanleiding van de bouw van supermarkt Spegelaere kreeg het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (nu agentschap Onroerend Erfgoed) een aantal jaren de tijd om op zeer gedetailleerde wijze een deel van dit kamp te onderzoeken. Er werden resten aangetroffen die aan niet minder dan vijf fortperiodes zijn toe te schrijven. De meest impressionante resten waren die van een militair hospitaal (periode 3) en van een badgebouw (periode 5). 


Vrijleggen uitbraakspoor verdedigingsmuur van het castellum (© Sofie Vanhoutte, agentschap Onroerend Erfgoed)


Film: Opgravingen o.l.v. Sofie Vanhoutte in het Romeins castellumvan Oudenburg. (Film vragen aan Bailleul.)


 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00