Riethove

Van zomer 2007 tot zomer 2009 vond in de voormalige tuin van het Oudenburgse OCMW-rusthuis Riethove en op aanpalende terreinen archeologisch onderzoek plaats. Aanleiding hiervoor was de uitbreiding van het complex en de bouw van serviceflats. De resultaten van het onderzoek wezen op een intense bewoning van de Romeinse periode tot en met de zestiende eeuw. De talrijke Romeinse sporen maakten deel uit van de rand van de nederzetting die zich uitstrekte rond de versterking en wijzen op agrarische en ambachtelijke activiteiten. In de sleuven langs de Ettelgemsestraat kwamen sporen aan het licht uit de 11de- begin 13de eeuw: een tweetal erven met telkens een woonstalhuis, bijgebouwtjes, spiekers, greppels, afvalkuilen en een waterput. Op het westelijke erf werden ook de paalkuilen van een zeer grote schuur uit die periode aangetroffen. Eveneens langs de Ettelgemsestraat, maar dan wel op een hoger niveau, kwamen funderingen, vloertjes en haardplaten van laat- tot postmiddeleeuwse woonhuizen in baksteen aan het licht.


Zicht op een opgravingsput langs de Ettelgemsestraat. De plattegrond van een volmiddeleeuws woonhuis is met zwart-geel lint aangegeven (foto W. Dhaeze)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00