Hoek Hoogstraat-Marktplein

In 2009 kwamen bij archeologische opgravingen aan de zuidwestelijke hoek van het Marktplein van Oudenburg, op de hoek van de Hoogstraat met het Marktplein, onder meer de restanten van de fundering van een groot laatmiddeleeuws gebouw aan het licht. Nazicht van de historische bronnen maakte snel duidelijk dat deze resten ooit toebehoorden aan de middeleeuwse lakenhal. Deze hal werd in opdracht van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, omstreeks 1290 gebouwd. Dat dit gebouw de lakenhal was, blijkt uit het feit dat dit gebouw in enkele veertiende-eeuwse bronnen als de ‘wullehalle’ werd bestempeld. De hal had een rechthoekig grondplan met een breedte van 8,75 m en een lengte van ongeveer 23,50 m. Het sluit aan bij het kleinere type van hallen, zoals deze van Tielt en Deinze. De aanzienlijke diepte (ca. 1,5 m) en breedte (onderaan 90 cm) van de fundering toont aan dat het gebouw uit meerdere bouwlagen bestond.


Zicht op de resten van de fundering van de lakenhal (foto W. Dhaeze)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00