Het Romeinse civiele grafveld

In de zone van de Hoveniersstraat en de Groeningestraat (onmiddellijk ten zuiden van het dorpscentrum) werd begin de jaren 90 van de vorige eeuw een groot grafveld uit de Hoge Keizertijd aangesneden. Ongeveer een vijfde kon worden onderzocht. De meerderheid van de graven zijn brandrestengraven (crematiegraven waarbij brandstapelresten en verbrand menselijk bot door elkaarwerden gedeponeerd in de grafkuil). De grafgiften kwamen meestal voor in een kleine nis naast de grafkuil, soms onder de grafkuil.


Yann Hollevoet tekent zorgvuldig een Romeins brandrestengraf op (foto D. Dupon)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00