Het Laat-Romeinse grafveld

Op enkele honderden meters ten westen van het castellumgroef Prof. J. Mertens in de jaren 50 van de vorige eeuw een groot deel van een laat-Romeins grafveld op. Hij vond er een tweehonderdtal inhumatiegraven. De meerderheid van de skeletten kon worden toegeschreven aan volwassen mannen, maar er werden ook vrouwengraven en kindergraven gevonden. Veel graven bevatten een drieknoppenfibula, een belangrijk onderscheidingsteken. Tot de mooiere vondsten behoren ook de talrijke gordelgarnituren in kerfsnedetechniek. Dit grafveld behoorde ongetwijfeld toe aan het laatste garnizoen dat in Oudenburg was gestationeerd.


Laat-Romeins grafOpgravingen in het laat-Romeins grafveld van Oudenburg in 1968. Omgeving Burgstraat. Filmpje gemaakt door de Oudenburgse onderwijzer-cineast Robert Vyvey.
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00