Begeleiding rioleringswerken centrum Oudenburg

Tijdens de heraanleg van de riolering in de omgeving van de Zuidpoort in 2010 werden door de archeologen een tiental kijkvensters gegraven, min of meer gelijkmatig verdeeld over de Weststraat, de Hoogstraat en het begin van de Hoogwegel en de Westkerksestraat. Hoewel slechts een klein percentage van het tracé archeologisch kon worden onderzocht, lieten de tien kijkvensters toe informatie in te winnen over de opbouw van de bodem en bewoningsgeschiedenis van de zone rondom het hoogste punt van Oudenburg. In het begin van de Hoogwegel kwamen een Romeinse laag eneen kuil met aardewerk uit de 2deen 3de eeuw aan het licht. Deze sporen en vondsten waren toe te schrijven aan de Romeinse nederzetting die zich rondom het castellum uitstrekte. Op een gegeven ogenblik, ergens in de loop van de 12deeeuw werd beslist de lagere zone rondom het hoogste punt van Oudenburg waar zich vroeger het castellum bevond, op te hogen met ca. 1,50 m. Dit gebeurde in een relatief snel tempo. Tegen het begin van de 13de eeuw was dit proces achter de rug. In dezelfde eeuw werden ter hoogte van de Weststraat en de Hoogstraat grote en brede stadsgrachten aangelegd.


Zicht op een kijkvenster in het begin van de Hoogwegel (foto S. Vanhoutte)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00