Site Vervlotenweg-Westkerke

Op 5 maart 2013 voerde All-Archeo een waarderend onderzoek d.m.v. proefsleuven uit ten noordwesten van het centrum van Westkerke, vlakbij het kruispunt van de Oude Brugseweg met de Vervlotenweg. Op basis van de resultaten van het terreinonderzoek werd geen site afgebakend. De aangetroffen sporen dateren in hoofdzaak uit de nieuwe en nieuwste tijd en omvatten voornamelijk (perceels)greppels en kuilen/verstoringen. Een heel andere situatie dan het terrein ten westen van de percelen dat in 2010 werd geproefsleufd en waar paalsporen, grachten en greppels uit de Romeinse periode alsook restanten van het Duitse smalspoornet van de Flandern II‐Stellung aan het licht kwamen (linken met pdf).


Zicht op een sporen-cluster (foto A. Van Staey, All-Archeo).
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00