Site ‘Oud Slachthuis’-Westkerke

Op het einde van 2012 werd het voormalig slachthuis Declerck, gelegen ten westen van de kerk van Westkerke, gesloopt om plaats te maken voor sociale woningen. Dit slachthuis in art‐deco stijl werd gebouwd in de jaren 1920 en was in gebruik tot in 1974. Ook het aanpalende grasland ten noorden van dit slachthuis wordt momenteel meegenomen in deze nieuwe verkaveling. Doordat deze terreinen gelegen zijn in het historische centrum van Westkerke werd een archeologische begeleiding geadviseerd. De sloop werd archeologisch begeleid door Stad Oudenburg, het grasland werd d.m.v. proefsleuven gewaardeerd door Monument Vandekerckhove. De archeologische begeleiding leverde niet veel op omdat de constructie van het slachthuis in 1920 de ondergrond in zeer grote mate en totop aanzienlijke diepte had verstoord. Het archeologisch proefsleuvenonderzoek leverde talrijke archeologische sporen op, voornamelijk grachten die minstens in twee, mogelijk in drie verschillende periodes gedateerd worden: met zekerheid in de volle/late middeleeuwen en de post-middeleeuwen en mogelijk ook de Romeinse en/of vroege middeleeuwen. Daarnaast werden er ook verschillende paalkuilen en een mogelijke waterput aangetroffen die kunnen wijzen op een nederzetting in de Romeinse/vroege middeleeuwen.


Zicht op één van de grachten aangetroffen op de site ‘Oud Slachthuis’-Westkerke (foto T. Bradt, Monument Vandekerckhove)
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00