Voordracht resultaten Romeins DNA

27 feb 2015
De zaal van het Ipso Facto zat zo goed als vol voor de resultaten van het Romeins DNA-project. Dr. Maarten Larmuseau bracht een boeiend relaas van een aantal jaren noeste arbeid waarvoor ook een 50-tal Oudenburgenaars hun DNA-staal hadden afgestaan. In tegenstelling tot wat de titel deed vermoeden, bracht hij geen verhaal over de Romeinen. Na bijna 2000 jaren zijn mogelijke Romeinse bloedlijnen immers vervaagd. Hij bracht daarentegen vooral een beeld over genetische verschillen binnen Vlaanderen tijdens de Late Middeleeuwen. Het onderzoek, waarbij op grootschalige wijze resultaten van genealogisch onderzoek en genetisch onderzoek zijn vergeleken, brachten een aantal verrassende resultaten aan het licht. Zo bleek er binnen de onderzochte gemeentes een grote genetische diversiteit te zijn tussen de families. Dit zou verklaard worden door veelvuldige migraties tijdens de Middeleeuwen. Opvallend is dat in Oudenburg en Snellegem de genetische diversiteit een stuk lager lag dan in Limburg. Dit geeft aan dat er meer migratie was in het binnenland dan aan de kust. In zijn lezing had Maarten het ook over 'koekoekskinderen'. Uit zijn onderzoek bleek dat niet 10 % van de kinderen een vader heeft die eigenlijk niet de biologische vaders is, maar slechts 1 à 2 %. Daarmee ontkracht hij een verhaal dat we vaak in de pers en de gespecialiseerde literatuur lezen. De Vlaamse moeders waren - althans de laatste 400 jaren - kuiser dan we dachten! 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00