Tentoonstelling over opgravingen Riethove

28 mrt 2014
  Facebook  Twitter  Email  Print

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe OCMW-rusthuis stellen we enkele vondsten tentoon van de archeologische opgravingen die in 2007-2009 plaatsvonden in de tuin van het voormalige rusthuis en aanpalende percelen.

De resultaten van het onderzoek wezen op een intense bewoning van de Romeinse periode tot en met de 16de eeuw. De talrijke Romeinse sporen maakten deel uit van de rand van de nederzetting die zich uitstrekte rond het castellum. Er werden ook een aantal Romeinse graven aangetroffen.

In de sleuven langs de Ettelgemsestraat kwamen sporen aan het licht uit de 11de - begin 13de eeuw: een tweetal erven met telkens een woonstalhuis, bijgebouwtjes, spiekers, greppels, afvalkuilen en een waterput. Op het westelijke erf werden ook de paalkuilen van een zeer grote schuur uit die periode aangetroffen.

Eveneens langs de Ettelgemsestraat, maar dan wel op een hoger niveau, kwamen funderingen, vloertjes en haardplaten van laat- tot postmiddeleeuwse woonhuizen in baksteen aan het licht. Hierin woonden rijke patriciërs.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen en loopt van 29 maart t.e.m. 15 juni.