Van perkament naar papier. Het scriptorium en de bibliotheek van de Oudenburgse Sint-Pietersabdij

Oudenburg bezat destijds één van de voornaamste abdijen aan de Vlaamse kust: de Sint-Pietersabdij.  Net zoals alle andere benedictijnerkloosters bouwden de monniken er een bibliotheek en scriptorium uit.  Deze boeken en handschriften kwamen na de Franse Revolutie op diverse plaatsen terecht. In het najaar 2017 komen die boeken voor eventjes naar hun oorspronkelijke plaats terug.  Het wordt een tentoonstelling met pareltjes van kalligrafie en drukkunst.  Een bijhorend boek vult de gegevens over deze zeldzame collectie aan.  Inleidend zullen enkele hedendaagse kunstenaars hun visie op de boekwereld brengen.  Een didactisch luik vormt de inleiding voor deze unieke tentoonstelling.

 
Praktische info
Wanneer: 4 augustus t.e.m. 15 oktober 2017
Waar: RAM
Organisatie: Dienst Cultuur
Prijs: 5,00 euro (leerlingen tot 18 jaar: 2,50 euro)
Gidsen: 50,00 euro
Inlichtingen:
Dienst Cultuur Stad Oudenburg
Romeins Archeologisch Museum
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059 56 84 00
www.ram.oudenburg.be
ram@oudenburg.be
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00