Digitale infoborden

De oude digitale infoborden werden vervangen door splinternieuwe ledschermen. Aan de site van het woonzorgcentrum en het dienstencentrum komt er bovendien een extra dubbelzijdig infobord. De borden zullen gebruikt kunnen worden voor informatieve, promotionele en commerciële doeleinden. Zowel verenigingen als handelaars zullen hier dus gebruik van kunnen maken. Op alle informatieborden zullen steeds gelijktijdig dezelfde advertenties gepubliceerd worden.

Er werd hiervoor een nieuw reglement opgesteld dat in werking treedt vanaf 1 oktober 2021. Het volledige reglement met tarieven kan je hieronder downloaden.

Voor verenigingen

Activiteiten die in de UiT-databank worden ingevoerd zullen niet meer automatisch op de infoborden verschijnen.
Wil je een activiteit op de nieuwe infoborden plaatsen, dan moet je hiervoor tijdig (een maand voor de gewenste datum) een aanvraag indienen via infoborden@oudenburg.be. Je staat zelf in voor het ontwerp dat moet voldoen aan de technische vereisten. 

Alle verenigingen krijgen jaarlijks twee gratis publicaties van 12 seconden gedurende een periode van 14 dagen om eigen activiteiten in de kijker te plaatsen. 

Voor handelaars

Ook handelaars kunnen nu promotie maken op de nieuwe infoborden. Dien hiervoor tijdig (een maand voor de gewenste datum) een aanvraag in via infoborden@oudenburg.be. Je staat zelf in voor het ontwerp dat moet voldoen aan de technische vereisten. 

Ter ondersteuning van onze lokale ondernemers in het kader van het corona relanceplan bieden we twee gratis publicaties aan van 12 seconden gedurende een periode van 14 dagen. 

Vanaf wanneer?

Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober 2021 ingediend worden, de publicaties verschijnen vanaf 15 november 2021.

Wat mag dit kosten?

De publicaties worden gegroepeerd in lussen van telkens 240 seconden en worden dagelijks vertoond tussen 6 uur en middernacht. Er kan worden gekozen voor een
advertentie voor 12, 18 of 24 seconden die kan vertoond worden gedurende een periode van 7, 14 of 28 dagen. 

Voor de publicatie zal een retributie verschuldigd zijn afhankelijk van de duurtijd van de publicatie en het aantal dagen waarop de advertentie vertoond wordt.
De volgende tarieven (exclusief btw) worden voorgesteld.


Periode

Tijd 7 dagen 14 dagen 28 dagen
12 seconden 150 euro 250 euro 350 euro
18 seconden 200 euro 350 euro 550 euro
24 seconden 250 euro 450 euro 750 euro
 

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag wordt maximum een jaar en ten minste een maand voor de gewenste datum van publicatie bezorgd.
 • De aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld op datum wanneer de aanvraag volledig is.
 • De aanvrager staat zelf in voor het aanleveren van het ontwerp. Het ontwerp dient te voldoen aan de technische vereisten.
 • Indien een ontwerp niet voldoet aan deze technische vereisten en het stadsbestuur het ontwerp nog dient aan te passen, zal een forfaitaire kostprijs van 50,00 euro aangerekend worden.
Technische specificaties
 • Enkelzijdige ledschermen:
  • enkel stilstaande beelden
  • grootte: 240x384 (hxb) pixels in landscape formaat
  • formaat: PNG 
 • Dubbelzijdige schermen:
  • enkel stilstaande beelden
  • grootte: 240 x 432 (hxb) pixels in landscape formaat
  • formaat: PNG

Heb je vragen? 

Stuur dan een mailtje naar infoborden@oudenburg.be of bel 059-56 84 73.