Publiciteit voeren in sporthal Ter Beke

Sporthal Ter Beke bestaat 22 jaar. Wekelijks komen zo’n 1000 sporters de sporthal bezoeken. Zij beoefenen volleybal, basketbal, mini- en zaalvoetbal, kadgamala karate, turnen, badminton, tafeltennis, tennis, dans, muurklimmen, rope skipping, … Wekelijks zijn er ook tornooien en competities van volleybal, basketbal, minien zaalvoetbal en tafeltennis die heel wat toeschouwers met zich meebrengen. Naast de sportbeoefening vinden in de sporthal ook andere manifestaties plaats zoals optredens, bals, beurzen, rommelmarkten …

De vzw Sport & Recreatie Oudenburg biedt de mogelijkheid om reclame te voeren in de sporthal. Dit kan door een publiciteitsbord te hangen in de grote zaal van de sporthal. Naargelang de wand bedraagt de kostprijs 85,00 euro of 124,00 euro per jaar (exclusief BTW). Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst.