Huishoudelijke en interne reglementen

      
Huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang ZOO BKO
Datum bekendmaking: 23 september 2022
Datum besluit: 14 september 2022
DELETE DETAILS

Arbeidsreglement Stad Oudenburg
Datum bekendmaking: 7 juli 2021
Datum besluit: 29 juni 2021
DELETE DETAILS

Arbeidsreglement OCMW Oudenburg
Datum bekendmaking: 7 juli 2021
Datum besluit: 29 juni 2021
DELETE DETAILS
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel (gecoördineerde versie, 14 oktober 2020)
Datum bekendmaking: 9 november 2020
Datum besluit: 14 oktober 2020
DELETE DETAILS


Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (gecoördineerde versie van oktober 2020)
Datum bekendmaking: 19 oktober 2020
Datum besluit: 14 oktober 2020
DELETE DETAILS

Deontologische code voor mandatarissen
Datum bekendmaking:
Datum besluit:
DELETE DETAILS


Reglement klachtenbehandelingssysteem
Datum bekendmaking:
Datum besluit:
DELETE DETAILS