Parkeerkaart

De parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Zij mag enkel gebruikt worden wanneer de titularis ervan zich in het voertuig bevindt dat geparkeerd wordt.

In België geeft de kaart recht op:

  • parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone);
  • parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicap;
  • vrijstelling van het betalen van parkeergeld, op voorwaarde dat deze vrijstelling door de gemeente wordt toegestaan. In geval van twijfel is het in je belang eerst bij de gemeente navraag te doen.

De aanvraag moet gebeuren bij de dienst burgerzaken.

Help mee om het misbruik te beperken

In totaal zijn er momenteel (april 2016) 391.277 geldige parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop in België. Een kaart kan vervallen om verschillende redenen: einde van de termijn van erkenning van de handicap, einde van de geldigheidsduur van sommige kaarten, overlijden van de gerechtigde (in ongeveer 80 % van de gevallen).

Opvallend is wel dat ongeveer 1/3 van de kaarten vervallen zijn maar niet werden terugbezorgd. Wellicht om verschillende redenen. Wie de kaart moet terugbezorgen, kent de procedure niet (in de meeste gevallen). Of de vervallen kaart werd vernietigd door de nabestaanden.

In sommige gevallen worden de vervallen kaarten toch nog gebruikt. Uit de resultaten van gerichte acties in de provincie Oost-Vlaanderen bleek dat misbruik van kaarten in hoofdzaak te maken heeft met parkeren zonder kaart op een voorbehouden plaats. In een minderheid van de gevallen parkeerde men met een geleend, vervallen of vervalst exemplaar.

Om dergelijk misbruik te voorkomen zijn dergelijke acties van dubbel belang: ze dragen bij tot sensibilisering en ze hebben meteen ook een ontradend effect.

Het is eigenlijk vrij simpel: vervallen parkeerkaarten moeten gewoon terug bezorgd worden aan de Directie-generaal Personen met een handicap (van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) op volgend adres: Kruidtuinlaan 50 - bus 150, 1000 Brussel. Meer info vind je op http://handicap.fgov.be/nl/content/parkeerkaart.