20201029_Beslissing_burgemeester_verbod_evenementen_activiteiten_openbaar_domein