Vraag verzoek Gemeenteraad - Bijlage 1 - Handtekeningenlijst