Aanpassing van de tarieven van het retributiereglement inzake ambulante activiteiten op het openbaar domein met ingang van 1 januari 2023