Aanpassing van het reglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels