Aanpassing van het reglement inzake de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen