Aanpassing van het reglement inzake de algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten