Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van bepaalde administratieve stukken en het verrichten van bepaalde administratieve handelingen