Vaststelling van het reglementair kader omvattende de principes, de werkwijze en de randvoorwaarden voor de organisatie van een burgerbevraging over het masterplan voor het centrum van Oudenburg