Aanpassing van het reglement inzake het gebruik van de zalen in cultuurcomplex ipso facto en van de Sint-Arnolduszaal, voor wat betreft de vergoeding voor het verbruik van de aanwezige drankvoorraad