Aanpassing van de tarieven van het retributiereglement voor het recyclagepark met ingang van 1 oktober 2020