Goedkeuring en vaststelling van het reglement en de tarieven voor het gebruik van de zaal De Tunne