Goedkeuring en vaststelling van het reglement voor de toekenning van een subsidie voor het behalen van het Green Key-label voor toerisme en vrijetijdsbesteding