Aanpassing en hervaststelling van het reglement van opname van woonzorgcentrum Riethove