Vasstelling van een aanvullend verkeersreglement tot het invoeren van eenrichtingsverkeer in een gedeelte van het Cyriel Astaesstraat ( ter hoogte van het middenplein)