Aanpassing en hervaststelling van het reglement voor het organiseren van koffietafels in woonzorgcentrum riethove