Aanpassing van het retributiereglement inzake de verkoop van afvalzakken: afschaffing van de toekenning van gratis restafvalzakken voor Oudenburgse gezinnen met drie kinderen ten laste