Vaststelling van het reglement inzake de machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg