Vaststelling van een uitzonderlijke en afwijkende regeling voor de toekenning van subsidies aan de plaatselijke sportverenigingen en onderwijsinstellingen voor het werkjaar 2020-2021 omwille van de coronapandemie