Goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW over het boekjaar 2020 zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en definitieve vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 in zijn geheel