Vaststelling van het deel van de jaarrekening over het boekjaar 2020 dat betrekking heeft op de gemeente