Wijziging aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wat betreft de meeruren