Vaststelling van een aanvullend verkeersreglement tot afbakening van een fietszone, omvattende het deel van de Cottemweg gelegen tussen de Stationsstraat en het rondpunt ter hoogte van de Abdijlaan en de Lindelaan, en een deel van de Zomerweg, aansluitend