Goedkeuring en vaststelling van het algemeen erkennings- en subsidiereglement voor plaatselijke sociaal-culturele verenigingen