Goedkeuring en vaststelling van het algemeen erkennings- en subsidiereglement voor plaatselijke jeugdorganisaties