Goedkeuring van het aanmeerplan voor de bevaarbare waterlopen op het grondgebied van de stad Oudenburg, en vaststelling van het ondersteunend aanvullend politiereglement