Verhogen van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel van de stad dat ressorteert onder het VIA6-akkoord