aanpassing van het aanvullend verkeersreglement tot afbakening van een zone voor kortparkeren in het centrum van Oudenburg, omvattende de Hoogstraat, het Marktplein, de openbare marktplaats en een deel van de Marktstraat (rechtzetting van het type van ver