Goedkeuring van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 voor wat betreft het deel van het OCMW en definitieve vaststelling van de eerste aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 in zijn geheel