Aanpassing van het reglement inzake het gebruik van de Sint-Arnolduszaal