Wijziging van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang