Aanpassing reglementen inzake de zaalverhuur, (...) vergoeding voor afvoeren van afval en het herstel omgeving na gebruik zaal, de gelijkschakeling van brugdagen met feestdagen, de verduidelijking inzake tariefverminderingen en verlenging aanvraagtermijn